Môi nứt nẻ: làm thế nào để chọn son dưỡng phù hợp?

Tinh tế và nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, môi có thể bị khô và nứt nẻ. Do đó cần phải thoa son dưỡng để bảo vệ chúng. Lựa chọn nào và đặc biệt là cách sửa môi đã bị hư? Nước mắt, đỏ và thậm chí nứt nẻ … Da môi, mỏng …